Otuz yılı aşkın süredir uyguladığımız kısa dönem çocuk terapisi modelinin olumlu sonuç vermesinde yakın aile-uzman işbirliğinin yattığına inanıyoruz. Bunun yanında, çiftler terapisinde yine çocuk odaklı aile terapisinin ihtiyaç ve kazanımları üzerinde durmaktayız. Ailede çocuk varsa, evlilik sorunlarını çözümlemekte veya boşanma sürecinde, çocukla yapılacak seanslar çocuğu korumak kadar çiftlerin ilişki sorunlarına da ışık tutmakta ve çözüm getirmektedir. Çocukla çalışırken ailenin, çift ile çalışırken ise çocukların gözardı edilemeyeceğinden yola çıkarak, çocuk ve aile ile paralel çalışmalar yapmaktayız.